BA-5 Bevoegden Elektro <<< Terug

INHOUD
Advies:
Niet Electro medewerkers:
Mechanisch geschoolden raden we onze Brugcursus TEB aan "van BA-4 tot en met BA-5"

Deelnemers BA-5 volgen eerst BA-4 dag, zodat ze goed weten wat aan de gewaarschuwde personen,
die ze moeten begeleiden,
is meegedeeld.

Inhoud BA-5
- AREI. Inhoudsoverzicht
- Uitwendige invloeden. Bekwaamheid personen.Absolute /relatieve conventionele grensspanning

- Gevaren van elektriciteit: levensgevaar, brandgevaar

- Bescherming tegen elektrische schokken. Veiligheidstrafo
- Aarding. beschermingsgeleider, minimum doorsnede.Voorbeeldberekening uitschakeltijd
- Keurmerken
- Overbelasting. Kortsluiting .Isolatie -fout.

- Kortsluitvermogen.Uitschakelvermogen.Kortsluitvastheid. differentieel.Vermogenschakelaar.

- Schakelaars en scheiders. Contactoren
- Selectiviteit in hoogspanningsinstallatie
- Installeren ondergrondse kabels

- Dimensioneren elektrische leidingen
- Verdeelnetten Kleurcode Nulgeleider (N), Aarding PE(N)
- Stroomstelsels TT, TN, IT
- Isolatiewachters
- Berekeningsvoorbeelden: uitschakeltijd, max lengte leidingen
- Ex omgevingen (zie ook TEX -cursus)

Afsluiting met meerkeuzetoets van 10 vragen.

NB De aanvullende Electrodagen

( voor mechanisch geschoolden)

tussen BA-4 en BA-5 over Elektrotechniekherhaling zijn in deze cyclus op ma + di

De BA-5 dag is op vr . BA-5 mannen volgen eerst de BA-4 dag zodat ze weten wat deze personen geleerd hebben. BA-5 personen dienen de BA-4 personen te begeleiden.

***Brugdagen Van BA-4 tem BA-5 omvat voor Niet Elektro personen = 4 dagen, dus vanaf BA-4 met BA-5. op vr dan Brugdag voor niet -electro op ma + dinsdag en dan de BA-5 dag op vrijdag

***Kosten Totaal BA4 2 + Brugdagen + BA-5 = = 720,00 EUR en Netto met KMO p =504,00 EUR/pp

KMO's genieten 30% reductie door onze erkenning van B&T Consult bvba = DV O 109.627 KMO-portefeuille Vlaanderen.
  CODE
TBA-5

STARTDATUM
vr 2/04/2021

DOCENT
Omar RAHMOUNI

DUUR
2 dagen

DATA
vr12/.03 + vr 02/04/1/2021

PLAATS
Wommelgem

TIMING
9u - 16.30 uur , 's middags broodjesmaaltijd

KOSTEN
 360