BA-5 Bevoegden Elektro <<< Terug

INHOUD
Advies:
Mechanisch geschoolden raden we onze Brugcursus TEB aan "van BA-4 tot en met BA-5"
Deelnemers BA-5 volgen eerst BA-4 dag, zodat ze goed weten wat aan de gewaarschuwde personen, die ze moeten begeleiden, is meegedeeld.

Inhoud BA-5
- AREI. Inhoudsoverzicht
- Uitwendige invloeden. Bekwaamheid personen.Absolute /relatieve conventionele grensspanning

- Gevaren van elektriciteit: levensgevaar, brandgevaar

- Bescherming tegen elektrische schokken. Veiligheidstrafo
- Aarding. beschermingsgeleider, minimum doorsnede.Voorbeeldberekening uitschakeltijd
- Keurmerken
- Overbelasting. Kortsluiting .Isolatie -fout.

- Kortsluitvermogen.Uitschakelvermogen.Kortsluitvastheid. differentieel.Vermogenschakelaar.

- Schakelaars en scheiders. Contactoren
- Selectiviteit in hoogspanningsinstallatie
- Installeren ondergrondse kabels

- Dimensioneren elektrische leidingen
- Verdeelnetten Kleurcode Nulgeleider (N), Aarding PE(N)
- Stroomstelsels TT, TN, IT
- Isolatiewachters
- Berekeningsvoorbeelden: uitschakeltijd, max lengte leidingen
- Ex omgevingen (zie ook TEX -cursus)

Afsluiting met meerkeuzetoets van 10 vragen.

NB De aanvullende Electrodagen

( voor mechanisch geschoolden)

tussen BA-4 en BA-5 over Elektrotechniekherhaling zijn in deze cyclus op ma +di

De BA-5 dag is op vr . BA-5 mannen volgen eerst de BA-4 dag zodat ze weten wat deze personen geleerd hebben. BA-5 personen dienen de BA-4 personen te begeleiden.

Brugdagen Van BA-4 tem BA-5 omvat voor Niet elektro = 4 dagen, dus vanaf BA-4 met BA-5. op vr 26/04 dan Btugdag voor niet -electro opma 6/05 + dinsdag 7/05 en dan de BA-5 dag op vr 10/05

Kosten: 720,00 EUR Netto met KMO p = 432;00 EUR

KMO's genieten 40% reductie door onze erkenning van B&T Consult bvba = DV O 109.627 KMO-portefeuille Vlaanderen.
  CODE
TBA-5

STARTDATUM
vr 26/04/2019

DOCENT
Omar RAHMOUNI

DUUR
2 dagen

DATA
vr 26/04 + vr 10/05/2019

PLAATS
Wilrijk

TIMING
9.30 - 16.30 uur , 's middags broodjesmaaltijd

KOSTEN
 360