Basisconcepten Koeltechniek T&P <<< Terug

INHOUD
Op een ritme van 1 lesdag per week.voor de Theorie

U hebt meer dan een maand een koelcoach aan uw zijde: is dat geen luxe?

5 dagen Theorie + 1 dag Praktijk (Praktijk -dag zullen we nog plannen)


DETAILINHOUD van TKB-T/P cursus:
HFST. I KOELPRINCIPE
1. Inleiding
2. Het internationaal eenheden- stelsel (SI)
2.1. Eenheid van tijd
2.2. Eenheid van lengte
2.3. Eenheid van massa
2.4. Tabel voor SI- eenheden
3. Druk
4. Temperatuur
5. Aggregatietoestanden
5.1. Smelten en stollen
5.2. Verdampen en condenseren
5.3. Sublimeren en rijpen
5.4. Temperatuur enthalpie diagram
6. Verdampingsdruk & - temperatuur
6.1. druk- temperatuur diagram
7. Onderkoeling
8. Oververhitting
9. Open koelcyclus
10 . De gesloten koelcyclus
10.1. De compressor
10.2. De condensor
10.3. Expansieorgaan
10.4. Hoge– en lagedrukzijde van een koelinstallatie

HFST. II KOELMIDDELEN
1. Inleiding
2. Primaire koelmiddelen
3. Gehalogeneerde koolwaterstoffen
3.1. Benaming en samenstelling
3.2. Mengsels of blends
4. Ashrae codering
5. Damptabellen
6. Milieuproblematiek en wetgeving
6.1. Gat in de ozonlaag
6.2. Het broeikaseffect
7. Het koelmiddel ammoniak
7.1. Herkomst
7.2. Eigenschappen
7.3. Ammoniak als koelmiddel
7.4. Koeltechnische toepassingen van ammoniak
7.5. Hoe veilig is ammoniak als koelmiddel
8. Toepassingen van koelmiddelen
9. Oliesoorten en koelmiddelen
9.1. Polyalkyleenglycol of PAG oliën
9.2. Polyolester of POE oliën
9.3. Polyvinylether of PVE oliën
Tabellen

HFST. III h- log p DIAGRAM
1. Het enthalpie - druk diagram
1.1 Basisindeling
1.2 Specifieke lijnen
2. Het Koelproces in het h - log p diagram
2.1. Hoofdcomponenten en leidingen
2.2. Bewerkingen met het koelmiddel
2.3. Oefeningen
2.4. Uitzetten van meetgegevens
2.5. Oefeningen
3. Het zeotropisch koelmiddel in het h– log p diagram
3.1. De theorie
3.2. De praktijk
3.3. Oefeningen
4. Koudefactor, EER (Energy Efficiency Ratio) en COP (Coefficient Of Performance)
5. Bereken van C.O.P en E.E.R. aan de hand van vermogens

HFST. IV EXPANSIE-ORGANEN
1. Algemeen
2. De capillair
2.1. Systeembalans bij capillaire inspuiting
2.2. Toepassingen
2.3. Het vullen van een installatie met capillair
3. Het automatisch expansieventiel
3.1. Werking
3.2. Systeembalans bij het automatisch expansieventiel
3.3. Regeling
3.4. Praktisch
3.3. Toepassingen
4. Het thermostatisch expansieventiel
4.1. Werking thermostatisch expansieventiel
4.2. Systeembalans bij het thermostatisch expansieventiel
4.3. TEV met uitwendige drukvereffening
4.4. Thermostatisch expansieventiel met MOP functie
4.5. Oververhitting
4.6. Afstellen van het thermostatisch expansieventiel
4.7. Hunten van het thermostatisch expansieventiel
4.8. Eenvoudige selectie
4.9. Praktisch
4.10 Montage voorschriften
4.11 Toepassingen
5. Het elektronisch expansieventiel
5.1. samenstelling
5.2. Elektronische regelaars
5.3. Inspuitventielen
5.4. Temperatuuropnemers
5.5. Drukopnemers of druktransmitters

HFST. 5 VERDAMPERS
1. Algemeen
1.1. Warmtestromen in de verdamper
1.2. De capaciteit van de verdamper
1.3. Gelijk- en tegenstroom principe
1.4. De verdampingstemperatuur
2. Verdampersystemen
2.1. Droge verdamping
2.2. Natte verdamping
3. Directe en indirecte koeling
4. Luchtkoelers
4.1. Gladde buisverdampers
4.2. Plaatverdampers
4.3. Lamellen– of vinverdampers
4.3.5. Montage
5. Vloeistofkoelers
5.1. Dompelkoelers
5.2. Coaxiaalverdamper
5.3. Shell and tube verdamper voor droge verdamping
5.4. Shell and tube verdamper voor natte verdamping
5.5. Platenwarmtewisselaar verdamper
6. Ontdooisystemen
6.1. Ontdooien met lucht uit de gekoelde ruimte
6.2. Ontdooien met elektrische weerstanden
6.3. Ontdooien met persgas
6.3.1. Persgasontdooiing bij meerdere verdampers
6.3.2. Persgasontdooiing bij een enkelvoudige koelinstallatie
6.4. Ontdooien met water
6.5. Ontdooien met een warme vloeistof
6.6. Ontdooiperiode
HFST. VI CONDENSORS
1. Algemeen
1.1. Warmtestromen in de condensor
1.2. De capaciteit van de condensor
1.3. De condensatietemperatuur
2. Soorten condensors
2.1. Luchtgekoelde condensors
2.1.3. Geluidsoverlast
2.2.Watergekoelde condensors
2.3. Verdampingscondensor
3. Condensordrukregelingen
3.1. Regeling aan de luchtzijde
3.2. Regeling aan de koelmiddelzijde
3.3. Regeling aan de waterzijde
4. Gevolgen van een vervuilde condensor
HFST. VII COMPRESSOREN
1. Inleiding
2. De aandrijving van de compressor
2.1. De open compressor
2.2. De semi-hermetische compressor
2.3. De hermetische compressor
2.4. Voor- en nadelen van de aandrijfsystemen
2.5. De aandrijving van een compressor in het h- log p diagram
2.6. De asafdichting bij open compressoren
3. Soorten of typen compressoren
4. De zuigercompressor
4.1. Werking zuigercompressor
4.2. Het p– V diagram
4.3. Capaciteit van de zuigercompressor
4.4. Constructie van de zuigercompressor
4.5. De smering van een zuigercompressor
4.6. De capaciteitsregeling van een zuigercompressor
5. Roterende compressoren
6. De scroll compressor
6.1. Werking scroll compressor
6.2. Vaste volumeverhouding
6.3. Volumetrisch rendement
6.4. Eindcompressietemperatuur
6.5. Smering van de scroll compressor
6.6. Capaciteitsregeling van een scroll compressor
6.7. Vloeistofslag en te hoge interne eindruk
6.8. Draairichting
6.9. Eigenschappen
6.10.Toepassingen
7. De schroefcompressor
7.1. Werking
7.2. Vaste volumeverhouding
7.3. Variabele volumeverhouding
7.4. Volumetrisch rendement
7.5. De oliehuishouding
7.6. Capaciteitsregeling van een schroefcompressor
7.6.3. Regeling van het toerental
7.7. Eigenschappen
7.8. Toepassingen
8. Overzicht toepassingen van compressoren
HFST. VIII KOELTECHNISCHE LEIDINGAANLEG
1. Algemeen
2. De oliehuishouding
2.1. Olie in de compressor
2.2. De olieafscheider
2.3. Olie in de condensor
2.4. Olie in droge verdampers
2.5. Olietransport in leidingen
5.2. Horizontale & dalende gasleidingen
3. Praktische leidingaanleg
3.1. Zuigleidingen
3.2. Olie– en gasvereffeningsleidingen
3.3. Olieniveauregeling
3.4. Persleidingen
3.5. Vloeistofleidingen
4. Selectie koelleidingen
4.1. Drukval en snelheden in leidingen
4.2. Leidingdiameter bepalen met snelheidsdiagram
4.3. Controle van de drukval in de leidingen

HFST. IX LIJNCOMPONENTEN
Inleiding
1. Filters - drogers
1.1. Algemeen
1.2. Filters
1.3. Drogers
1.4. Droogmiddelen
1.5. Burn-out filter
1.6. Plaats in het koelsysteem
2. Kijkglazen
3. Magneetventiel
4. Trillingsdemper
5. Vloeistofafscheider
5.1. Algemeen
5.2. Toepassingen
6. Pulsatiedemper
7. Warmtewisselaar
7.1. Algemeen
7.2. invloed op het koelproces
7.3. Warmtewisselaar als hulpcondensor
7.4. Uitvoeringen
8. Terugslagkleppen
8.1. Algemeen
8.2. Remzuiger
8.3. toepassingen
9. Handbediende afsluiter
9.1. Membraamafsluiter
9.2. Klepschotelafsluiter
9.3. Kogelafsluiter
10. Manometer

HFST. X REGELINGEN
.1. AAN – UIT regeling of tweepuntsregeling
1.2. Regeling met neutrale zone of driepuntsregeling
1.3. Meerpuntsregeling
1.4. Modulerende regelingen

2. AAN - UIT regelaars
2.1. Thermostaten
2.2. Pressostaten
2.3. Lagedrukpressostaat
2.4. Hogedrukpressostaat
2.5. Gecombineerde of duopressostaat.
2.6. Verschildrukpressostaat
3. Modulerende regelaars
3.1. Verdamperdrukregelaar
3.2. Startdrukregelaar
HFST. XI KOELTECHNISCHE HANDELINGEN
1. Service kranen
2. De manifold
2.1. Aansluiten van een 2-weg manifold
2.2. Aansluiten van een 4-weg manifold
2.3. Afkoppelen van een 2-weg manifold
2.4. Afkoppelen van een 4-weg manifold
3. Hardsolderen aan een nieuwe installatie
4. Drukproef en lektest
4.1. Algemeen
4.2. Lekzoeken nieuwe installatie zonder koelmiddel
5. Vacumeren
5.1. Algemeen
5.2. Drukeenheden
5.3. De vacuümmeter
5.4. Het verwijderen van water
5.5. De vacuümpomp
5.6. Vacumeren met vacuümbreken of spoelbeurten
5.7. Behandeling van een installatie, waarin veel water in vloeibare vorm
aanwezig is.
5.8. De praktijk

HFST. XII STORINGEN
SYSTEMATISCHE STORINGSANALYSE
Hoe werken wij met de storingsanalyse
Storing zoeken: Aan de hand van een stappensysteem worden 4 hoofdcomponenten doorlopen.
1. Condensoranalyse (luchtgekoeld)
2. Verdamperanalyse (luchtgekoeld)
3. Expansieventiel analyse
4. Analyse van compressor en elektrisch systeem

BIJLAGE DANFOSS: Storingsanalyse: Tips voor monteurs.
Oplossen van problemen in de koelinstallatie


Samengevat:

- Schema's van bestaande installaties bestuderen

- Bespreking van storingen en storing- zoeken

- Tips voor monteurs

Erkend door KMO-portefeuille, Vormelek , Fonds vd Bouw,

Kost slechts 70% voor KMO's.. dank zij onze Erkenning nr DV O109.627 van B&T-Consult bvba
Zie ook als vervolg op deze TKB-T/P Basisconcepten Koeltechniek komt het KOELCERTIFICATIE TRAJECT
omvattende

- de Voorbereidingscursus op de Certificering Koeltechnicus TKC-V en als praktijkvoorbereiding: TKC-HS, TKC-KMH en examen volgens omschrijving TKC-EX.
Een simulatie-examendag praktijk is ook beschikbaar. U start dus met stevige voorbereiding aan de verwerving van Uw koelcertificaat
zie ook op internet onder www.123koelcertificatie.be

Na deze TKB cursus heeft U ook het vereiste startniveau voor
TKSO Koeltechnische Specialisatie Ontwerpen.

TKB Basis Koeltechniek omvat
- 10 x Theorielessen n Wommelgem
- 1 Praktijkdag in labo koeltechniek van T.I. Scheppers Herentals= dag in labo Koeltechniek 8u-16u30 s'Middags broodjes Woensdag

B&T-Consult bvba is Erkend Certificatiecentrum voor

- Koelcertificatie

- Warmtepompen ( Rescert)

- Airco Energie Deskundige.

Vraag info: andre.depaepe@belgacom.net

  CODE
TKB-T/P

STARTDATUM
do 29/04/2021

DOCENT
De Heer Rien BACKX

DUUR
10 Avonden Theorie (19-22u) + 1dag Praktijk ( 8-16u30)

DATA
Vanaf do 29/04 .2021 19u elke week en P dag wo 23/06/2021 8u

PLAATS
Wommelgem theorie/ Herentals Praktijkintroductie

TIMING
Wommelgem 19-22u en Herentals 8u-16u

KOSTEN
€ 1310