Koeltechnische Specialisatie Ontwerp <<< Terug

INHOUD
Tijdens deze cursus TKSO leer je VANUIT DE ERVARING van onze docent- ontwerper,

die zelf nog volop beroeps actief is in het onderrichte vakgebied -.alle knepen bij Koeltechnische Ontwerpen.

Deze kennis is beste INVESTERING in UW TOEKOMST als KOELVAKMAN!

Bent u een van de vele die blindelings op de offerte van uw leverancier moet vertrouwen
of
Wilt u zich onderscheiden en de offerte zelf wel kunnen beoordelen m.b.v.
de opgedane kennis van de TKSO?


Na deze cursus kan u ook de hulpmiddelen ( bvb computer keuze- menu's) die door leveranciers worden aangeboden TOEPASSEN voor het specifiek geval van uw klant!!! Zonder kennis stuurt men blind en kan de uitkomst naast de realiteit uitkomen..

PRAKTISCH


DEEL 1 start op do 10/10 19u
BASISKENNIS ONTWERPEN/ KOELLASTBEREKENINGEN/ H LOGP DIAGRAM / MOLLIER DIAGRAM VOCHTIGE LUCHT.enz...

ONDERBREKING om de leerstof te verwerken en het volgende deel voor te bereiden.

DEEL 2 na de Kerstvakantie start op do 16 /01/20 19u met
SELECTIES van COMPRESSOREN/VERDAMPERS/CONDENSORS/ EXPANSIE VENTIELEN / LEIDINGEN en GEDETAILLEERDE UITWERKING VAN EEN ONTWERP

Als startniveau is de kennis gewenst zoals na onze cursus TKB Basisconcepten koeltechniek verworven is, of gelijkwaardig. We doen korte ingangsproef. want cursusinhoud is niet simpel.

U zal in deze cursus te weten komen wat het beste koelmiddel is voor uw nieuwe installatie

Gaat dat koelmiddel met lage milieu belasting ook efficiënt met energie om?

Hoeveel wil U besparen op uw energierekening van uw koelinstallaties?.

Is het energieverbruik van de huidige koelinstallaties optimaal of is er door modernere technieken en warmteterugwinning verdere energiebesparing te realiseren?

Werkt U nog met "uitgefaseerde" koelmiddelen? Kies NU al voluit voor de toekomst in het belang van Uw klanten.

DEZE CURSUS IS VOOR ONTWERPERS of ZELFSTANDIGEN DIE HUN VAK KOELTECHNIEK op de voet willen VOLGEN. Dit is EEN UNIEKE INVESTERING..
Gebruik de 30 jaar ervaring van deze docent die de helft van de koelmannen in NL heeft gevormd. en die bovendien nog zelf dagelijks ONTWERPT.

Oud cursisten vertellen me dat ze na deze cursus hun projecten deskundiger en GOEDKOPER konden uitvoeren.

Zo behouden ze hun VOORSPRONG in de snel veranderende koelwereld.

Investeer in JEZELF d w z in UW TOEKOMST omdat DE OPBRENGST = NETTO voor u

U zal meer leren in TKSO over de volgende onderwerpen:
( Ga na voor Uzelf: Indien dit alles gekend is hoeft u niet te komen!)


1 KOELLAST BEREKENING

m.b.v. de eigenschappen van de in te vriezen stof de benodigde invriestijd bepalen

Bepalen van de benodigde koelcapaciteit voor het afvoeren van de warmte uit het product.

Bepalen van de bijkomende af te voeren warmte zoals daar zijn ten gevolge van

Ademhaling warmte ,
Verpakking materiaal
Transmissiewarmte
Mechanische ventilatie
Ventilatie via deuropeningen

Warmtebronnen zoals

persoonswarmte
ventilatoren
ontdooiing
verlichting
heftruck

Toeslag factor t.b.v. niet continu in bedrijf zijn van de koeling

Toeslagfactor t.b.v. niet berekende verliezen

Voorbeeld berekeningen bepalen benodigde koelcapaciteit

Documentatie stofeigenschappen en verpakking- materialen

Opgaven bepaling benodigde koelcapaciteit

Praktijk opgave koellastberekening

2 H, LOG P DIAGRAM

specifieke lijnen in het h, log p diagram

Verklaring specifieke lijnen

Kritisch punt

Toestand verandering bij gelijkblijvende druk

Toestand verandering volgens adiabaat

Toestand verandering volgens isenthalp

Toestand verandering in het h,log P diagram van koelinstallatie

Begrippen dew-, bubble point en glide

Toestand verandering in het h,logP diagram van koelinstallatie met een koudemiddel met een glide.

Berekeningen van de af of toegevoerde warmte volgens bovenstaande toestand veranderingen

Volumetrisch rendement

Bepaling benodigd compressor slagvolume

Bepaling van de C.O.P. en de EER.

Begrippen bruto en netto koelcapaciteit

Begrip isentropisch rendement

Effect van het toepassen van een vloeistof/ zuiggas warmtewisselaar

A.d.h. van gegeven kringloop m.b.v. h, log P diagram bepalen van
koelcapaciteit
compressie vermogen
Kondensor capaciteit
Benodigd compressor slagvolume
EER
C.O.P.
Isetropisch rendement
3 MOLLIER DIAGRAM VOCHTIGE LUCHT

specifieke lijnen in het Mollier diagram

Verklaring specifieke lijnen

Toestands veranderingen in het h,x diagram

Bepalen van de hoeveelheid toe- of af te voeren warmte bij toestandverandering van A naar B.

Mengen van luchtstromen

Koelen van lucht met en zonder vocht afvoer

Bepalen van de voelbare warmte factor

Toestandsverandering lucht door warmte en vocht productie van voedingsmiddelen

Toestand verandering in een luchtkoeler

Bepalen van de koelcapaciteit en de af te voeren hoeveelheid condenswater

Toestand verandering in een luchtgekoelde condensor

Bepalen van de condensorcapaciteit

Bevochtigen van lucht

Toestandsveranderingen in een luchtbehandelingskast4 COMPRESSOREN

Werking zuiger compressor in PV diagram

Koelcapaciteit van de compressorBepaling totaal volumetrisch rendement a.d.h. van een compressor voorbeeld

Afwijking van de werkelijke koelcapaciteit t.o.v. de tabel capaciteit met standaard kringloop

Selectie van de benodigde compressor m.b.v. berekening benodigd slagvolumedebiet

Selectie van de benodigde compressor m.b.v. fabrikant tabellen.

Selectie van de benodigde compressor m.b.v. selectie software van de fabrikant.

Werkpunt bepalen van de combinatie compressor en verdamper

Werking van de schroefcompressor

Gevolg afwijkende interne eind compressie druk t.o.v. druk in de persleiding

Capaciteit regelen van schroefcompressor

Ingebouwde volumeregeling van schroefcompressor

Voordeel t.g.v. het toepassen van economiser

Werking van de scrollcompressor

Opgave selecteer een compressor t.b.v. praktijkopgave


5 VERDAMPERS

Toestandsverandering van het koudemiddel in het h, log P diagram

Uitvoeringsvormen van verdampers

Hoe olie terug voer vanuit droge en natte verdamper

Luchtkoelers voor/nadelen boven of onder inspuiting

Toepassen van een verdeel/spinnenkop

Mee- of tegenstroom verdamper

Koelribben of lamellen

Effectieve koeler oppervlakte temperatuur

Bypasseffect

Uitvoeringsvormen ontdooiing en bepalen ontdooi vermogen

Selectie verdampers

Wat bepaald de koelcapaciteit van een verdamper

Invloed van koudemiddel-zijdige drukval op de koelcapaciteit van een verdamperCapaciteit luchtkoeler volgens NEN 1876

Capaciteit luchtkoeler volgens Eurovent/CECOMal ENV 328 norm

Selectie van een verdamper m.b.v. capaciteitstabellen fabrikant

Selectie van een verdamper m.b.v. selectie software fabrikant

Opgave selecteer verdamper t.b.v. praktijkopgave


6 CONDENSORS

Toestandsverandering van het koudemiddel in het h, log P diagram

Uitvoeringsvormen van condensors

Capaciteit regeling van een luchtgekoelde condensor

Werking van een koeltoren

Werking van een verdampingscondensor

Keuze van het type condensor

Gevolgen capaciteitsregeling d.m.v. opvullen luchtgekoelde condensor

Werking van luchtgekoelde condensor weergegeven in Mollier- diagram vochtige lucht

Bepalen van de benodigde condensor capaciteit m.b.v. correctie factoren

Bepalen van de benodigde condensor capaciteit d.m.v. compressor gegevensSelectie van een luchtgekoelde condensor m.b.v. capaciteitstabellen fabrikant

Selectie van een luchtgekoelde condensor m.b.v. selectie software fabrikant

Opgave selecteer condensor t.b.v. praktijkopgave

7 EXPANSIEORGANEN

Functie van het expansieorgaan

Uitvoeringsvormen van een expansieorgaan.

Werking van een capillair expansieorgaanWerking van een thermostatisch expansieorgaan

Thermostatisch expansieorgaan met inwendige drukvereffening

Thermostatisch expansieorgaan met uitwendige drukvereffening

Statische en openings oververhitting

Vulling in de bulb van een TEV

MOP vulling

Hunten van een TEV

Selectie van een TEV

Vermogenskarakteristieken

Keuze van een TEV

Wat bepaald de grootte van een TEV

Selectievoorbeeld m.b.v. tabellen fabrikant

Keuze van een TEV rekening houdend met zomer en winter condities

Selectievoorbeeld m.b.v. selectie software van de fabrikant

Uitvoeringsvormen elektronische expansieventielen

Hogedrukvlotterklep

Praktijk opgave selectie TEV
8 KOELLEIDINGEN

Functie van de koelleidingen

Viscositeit

Stroming in de pijpen

Keuze van de juiste leidingdiameter door berekening

Controle op drukverlies

Drukverlies t.g.v. stroming in de pijp

Drukverlies t.g.v. appendages

Drukverlies t.g.v. hoogte verschil

Berekening voorbeeld drukval in vloeistofleiding

Controle op gasvorming voor het expansieventielInstallatie met capaciteitsregeling

Pompcirculatie -systemen

Leidingsystemen (volledig zelfstudie)

Praktijk opgave leiding selectie

9 CASE

Verdediging uitwerking case door de studenten


!!! Inbreng in de cursus van Uw eigen praktijk case is mogelijk en zelfs wenselijk, zodat u het meeste rendement aan TKSO cursus hebt !!!


Cases en berekeningsvoorbeelden zijn belangrijker voor de deelnemers om intens te behandelen.

Opleiding wordt verzorgd door docent met 35 jaar ervaring in de koeltechniek en nog steeds werkzaam is in deze branche. Daarom is dit enkel mogelijk op AVONDEN!

Bij belangstelling schrijf in asap want we beperken het aantal deelnemers per cursus.

KMO' s betalen door onze Erkenning DV O 109.627 bij KMO-portefeuille Vlaanderen slechts 60% voor deze cursus voor 16 weken coaching door een zeer ervaren ontwerper!

Zestien weken coaching: Wat een Luxe: en vooral

EEN ZEER GOEDE INVESTERING in Uw complexe toekomst als koeldeskundige. .

UURREGELING -19- 22uur

Docent ontwierp onlangs NH3 installaties 1200kW, Diverse multiplex en mono -flow installaties, Propaan installaties, Pompcirculatiesystemen, CO2 installaties, en zeer veel klassieke koelinstallaties natuurlijk.
Geniet van deze > 25 jaar ervaring in het vakgebied, maar ook als docent heeft RIEN BACKX al 25 jaar zijn deskundigheid bewezen.
Daarom heb ik Rien nu ook weer opnieuw uitgenodigd in Antwerpen bij ADP- Bijscholingen. Geniet er van.

0p CLIMATECHNO sprak Rien BACKX op 14/10/2014 over de invloed van de klimaatwetgeving op Uw vakgebied.
Op aanvraag bezorg ik U gratis deze visionaire speech.
Stuur aanvraagbericht aan: adp@adp-bijscholingen.be

Speciaal voor U komt Rien Backx zijn ervaring doorgeven vanaf donderdag 10/10/ 2019.

Hij bezorgt U daardoor een grote voorsprong in Uw vakkennis..

Er is steeds meer deskundigheid nodig in het koel- vakgebied... maar geen nood:

alles IS TE LEREN.

Deelnemen aan TKSO cursus =

Inzichten VERWERVEN =
Dadelijk TOEPASBAAR =
Meer Projecten durven AANNEMEN en Bovendien KWALITATIEF DESKUNDIG AFWERKEN.

U voorkomt installatie- en ontwerpfouten door deskundigheid en maakt daardoor minder (onnodige) kosten met het logische gevolg: MEER WINST.

Uw Bedrijf bereikt - via de vaardigheden van Uw ontwerpers- daardoor, het door U, als Bestuurder, gewenste Topniveau.

Iedereen tevreden, en het geeft voldoening te ervaren dat men als ontwerper met "specialisten" op gelijk niveau kan spreken.

B&T-Consult bvba is Erkend Certificatiecentrum voor

- Koelcertificatie
- Warmtepompen
- Airco Energie Deskundige.

Onze persoonlijke ervaring in het organiseren van praktijkgerichte bijscholingen begon in 1975 dwz 45 jaar in 2020

Zie rubriek ALGEMEEN op deze website U verneemt daar ons uniek concept en de historiek!

Vraag info: andre.depaepe@belgacom.net

  CODE
TKSO

STARTDATUM
do 10/10/2019

DOCENT
Rien BACKX

DUUR
DEEL 1 = 8 donderdag-avonden vanaf do 10/10/19 . DEEL 2 = 8 do- avonden vanaf do 16/01/20

DATA
elke week één avond ( Avond? = OMDAT DOCENT ELKE DAG ONTWERPT dwz OVERDRACHT = DIRECT!!!)

PLAATS
Wilrijk

TIMING
19u - 22u ( uurregeling = verkeersfiles vermijdend!! ) Maaltijd 18u15 voor cursus.

KOSTEN
€ 1840