Veilige Werkinstructies voor koeltechnici <<< Terug

INHOUD
Deze instructie is nuttig om aan koeltechnici duidelijk te maken welke gevaren er kunnen opduiken tijdens hun beroepsuitoefening.
Men leert daardoor veiliger werken.: (= VOORKOMING VAN ACCIDENTEN!!)

- Koelmiddelen= F-gassen, organische, classificatie, giftigheid, brandbaarheid, gevaar bij "zwaarder dan lucht", vullen van flessen bij recuperatie, voorzorgen bij het vullen, verschil tussen massa (kg) en volume (liter)

- Koelinstallaties Gevaren bij
- Druktesten
- Elektrocutie
- Bewegende delen
- Koelmiddelhandelingen

Max toegelaten werkdrukken, Norm EN 378, veiligheidsschakelaars, verstikkingsgevaar bij lekkages, vrieswonden

- Gereedschappen , steeds PBM's gebruiken

- Werken op hoogte valbeveiliging

- Voorkomen

- Genezen

We sluiten af met Vragenronde en een korte toets.

*** Deze les is zeer geschikt als in -company instructie. ***

*** Organiseer dit event vooraleer er kleine of grote ongevallen gebeuren. ***

*** Dit werkt VOORKOMEND ***..

Vraag ons naar de voorwaarden voor specifieke uitwerking in functie van Uw werkgebied.

KMO' s betalen slechts 60% via onze erkenning DV O 109.627 KMO-portefeuille Vlaanderen
  CODE
VWK

STARTDATUM
vr 6/09/2019

DOCENT
Dhr Loots

DUUR
één avond (of één voormiddag bij bedrijfsintern en op-maat van Uw bedrijf

DATA
06/09/2019

PLAATS
Edegem

TIMING
van 19u tot 22u

KOSTEN
€ 190