TECHNIEK
 
Mechanica- Hydraulica- Pompen
 
  Motorsturingen -1 Mechanisch en Elektrisch TMS-1
 
  Hydraulische Olie - avond THO
  Hydraulica op praktijkgerichte wijze THY
  Pneumatica op praktijkgerichte wijze OP AANVRAAG TPN
 
  Basiskennis Pompen TPO-1-B
  Inspectie en Onderhoud aan pompen TPO-2-I
  Asafdichtingen, Mechanical seals TPO-3-A
  Kleppen en Afsluiters TPO-4-K
 
  Pompselectie voor Ontwerpers TPS
  Energiezuinig Pompbeheer (onderhoud, energiebesparende maatregelen,...) TEZ
 
Koeltechniek -Certificatie- HVAC
 
  Basisconcepten Koeltechniek T&P TKB-T/P
  Warmtepompen Theorie & Praktijk TWP-T/P
  Koeltechnische Specialisatie Ontwerpen TKSO
 
  Certificatie koeltechnieker Voorbereiding: Theorie TKC-V
  Certificatie koeltechnieker Voorbereiding: Hardsolderen en Koelmiddelhandelingen TKC-HS-KMH
  Certificatie koeltechnieker Examen TKC-EX
  Koelcertificatie ACTUALISATIE EXAMEN TKC ACT EX
 
  HVAC- 1 Basisconcepten HVAC THVAC-1
  HVAC - 2 Dimensioneren/ Berekenen/ Gevallenstudies THVAC-2
  HVAC-3 Airco -Energie- deskundige >12kW AED THVAC- 3
  Waterhydraulisch inregelen HVAC- installaties Deel Theorie TWHI-T
  Luchtzijdig inregelen HVAC Deel T TLI-T
 
  Veilige Werkinstructies voor koeltechnici VWK
 
Elektro- BA-4/5- Ontwerpen- EX- ESD- Bliksem
 
  BA-4 Gewaarschuwden Elektro TBA-4
  BA-5 Bevoegden Elektro TBA-5
  Elektriciteit: Van BA-4 tot en met BA-5 + Brugcursus = Totaalpakket TEB
  Elektroveiligheid invoeren in bedrijf (verantwoordelijkheden, BA-4/5 aanstelling) TEV
 
  IndustriŽle Elektro-installaties Ontwerpen/Aanpassen TIE
  Explosiebeveiligingsmaatregelen TEX
 
  Electrostatic Discharge ESD -voor leidinggevenden (organisatie/beleid) TES-1
  Electrostatic Discharge ESD- inleiding voor uitvoerend personeel TES-2
  Elektrostatica in Productieprocessen TEP
 
  Analoge Elektronica TAE
 
  Europese Norm 62305 over bliksembeveiliging TBB-1
  Overspanningsbeveiliging EN 62305 TBB-2
 
  Ioniserende straling (Rx) TIS
  Niet-ioniserende stralingen (GSM, WIFI,enz...) TNI
 
M&R- Netwerk-LAN- Motorsturing
 
  Meet- en Regeltechniek - A , Opnemers T P M F L TMR-A
  Meet - & Regeltechniek B- Regelsystemen en Corrigerende elementen TMR-B
 
  Veilige Datanetwerken + DICOM TVD
  Ziekenhuis-Netwerken OP AANVRAAG ZHN-1
  DICOM & PACS workflow en troubleshooting OP AANVRAAG ZHN-2
 
  Aandrijftechniek, Motorsturingsmogelijkheden TMS-2
  Frekwentieregelaars instellen TMS-3
 
Specials: VacuŁm- Akoestiek- Waterbehandeling
 
  Moderne visie op VacuŁmtechniek TMV
  STOOM ( Thermodynamica ZONDER formules) TST
  LEGIONELLA EVENT Zie WATERBEHANDELING TIW LEGIONELLA
 
  Praktijkgerichte IndustriŽle Akoestiek TPIA
 
  IndustriŽle Waterbehandeling: voorbehandelingen/koelwater/stoom TIW
 
Vorklift- Hoogwerker- Corrosie- Smeertechniek
 
  Corrosiefenomenen begrijpen en er curatief tegen optreden TCF
  Kleeftechnieken voor de Bouw TKT-B
  Kleeftechniek in de Medische sector TKT-M
  Smeermiddelen, praktijkgericht TSM